ஒன்பதாம் பதிப்பு முகவுரை (1992)

பதினாறாண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய முதற் பதிப்பின் முகவுரையில் மேலும் ஒரு பகுதி ‘தெய்வத்தின் குரல்’ தொகுத்துத் தர இயலுமென்று கூறியிருக்கிறேன். ஆனால் நடைமுறையில் மேலும் நான்கு பகுதிகள் தொகுத்துக் கொடுத்து, தற்போது ஐந்தாவதும் (அதாவது நூலின் ஆறாவது பகுதியும்) பெரும் பாகம் அச்சாகிவிட்டது. திருவருள் கூட்டிவைப்பின் இன்னும் சில பகுதிகளுங்கூட உருவாக்கித் தரவிருக்கிறோம். ஒரே பகுதி என்றது இவ்வாறு பலவாகப் பெருகியதற்குக் காரணம் கூறக் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன். எக்காரணத்தாலோ இதுவரை மனம் விட்டுக் கூறாத அக்காரணத்தை இப்போது வெளியிட்டு மகிழ்கிறேன் :

1976-லேயே பல பகுதிகளுக்கான விஷயக் குறிப்புக்கள் கைவசம் இருந்தன. இம் முதற் பகுதியில் முக்காலே மூன்று வீசத்துக்கும் அதிகமாக ஸ்ரீ சரணர்களின் மூல மொழியையே கொடுத்திருப்பது போலின்றி, முக்கால்தான் அவர் மொழி, மீதி ஆய்ந்தோய்ந்து கண்டுபிடித்துத் தொகுப்பாசிரியனே சேர்க்க வேண்டும் என்ற ரகமாகவே குறிப்புக்களில் பெரும்பாலானவை இருந்தன. அச்சமயத்தில் 1980-குள் என் எழுத்துப் பணி நின்றுவிடும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தேன். அதற்குள் முடித்துத் தர வேண்டிய வேறு சில ‘கமிட்மென்ட்’ களும் இருந்ததால், “தெய்வத்தின் குர”லுக்குப் பயன்படக் கூடிய குறிப்புக்களில் முற்றிலுமோ, அல்லது மிகப் பெரும் பகுதியோ மூல ரூபத்திலேயே கிடைத்திருப்பதைக் கொண்டு மேலும் ஒரு பகுதி மட்டும் உருவாக்கித் தந்து ‘நிப்பாட்டி’விடலாமென்று எண்ணினேன். அவ்வாறே முகவுரையிலும் தெரிவித்தேன். தெய்வ ஸங்கல்பம் வேறு விதமாய் இருந்து 1980-க்குப் பன்னீராண்டுகள் பிற்பட்டு இன்றளவும் எழுத்துப் பணி தொடர்ந்திருக்கிறது. அரைகுறைகளையும் எப்படியேனும் பூர்த்தி செய்து தரவேண்டும் என்ற உத்சாஹமும் பிறந்து திருவருளும் அற்புதமாகக் கை கொடுத்து பல பகுதிகளைப் பிறப்பித்துவிட்டது. புதிது புதுதாகவும் இந்த இடைக் காலத்தில் ஏராள விஷயம் சேகரிக்கப்பட்டு இன்னும் சில பகுதிகளை உருவாக்கவும் சரக்குச் சேர்ந்துள்ளது. ஸத்குருநாதனின் தன்னிகரில்லாத நிறைமொழி பரவுவதில் கருவியாகும் பாக்கியம் தொடர்கிறது.

 

ரா. கணபதி

சென்னை – 17
19 – 12 – 92

If you see any errors in the text, please leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s